Cтруктура курсу. Обов'язкові елементи

Вміст курсу відповідає правилам:

 1. Кожен курс дорівнює одному семестру (до першого підсумкового контролю)
 2. В кожному курсі має бути два контрольні модулі, підсумковий контроль та індивідуальне завдання. 
 3. В кожному контрольному модулі має бути лекційний матеріал і як мінімум один поточний контроль і індивідуальне завдання.
 4. Контрольні модулі можуть поділятися на змістовні модулі. Кількість змістовних модулів визначається кількістю годин, відведених на вивчення курсу, їх можна не вказувати у структурі курсу, але на кожен змістовний модуль має припадати одна контрольна робота.
 5. Зміст індивідуального завдання курсу має перегукуватися і бути логічним продовженням індивідуальних завдань з контрольних модулів.
 6. Запитання до тестів у поточному й підсумковому контролі мають бути такими, щоб відповідь на них можна було знайти в лекційному матеріалі.
 7. Запитання до тестів підсумкового контролю не потрібно створювати окремо, вони мають бути вибрані з переліку запитань і завдань, які були у контрольних модулях 1 і 2.


Після затвердження курсу модератором курс виглядає як список:

Форум

  • Секція 1
  • Секція 2

Вам слід привести його до такого вигляду:

Форум

Принципи оцінювання

Підручник

Список літератури

Робоча програма

 • Модуль 1
  • (лекції, тести, завдання тощо)
 • Модуль 2
  •  (лекції, тести, завдання тощо)
 • Індивідуальне завдання
 • Підсумковий контроль

Крім того, в банку тестових завдань має бути папка "ректорський контроль", яка містить 10 запитань, обов"язково такого типу, який перевіряється автоматично. 

На самій сторінці ректорський контроль викладати не потрібно.

Те, що знаходиться перед першим модулем, називається "нульова секція". Отже, в нульову секцію слід додати 4 файли, секцію 1 і 2 перейменувати на модулі, додати ще 2 секції, а потім наповнити всі частини курсу навчальними матеріалами.

УВАГА!

Робоча програма - документ, наявність якого підлягає перевірці. Оформіть його правильно:

 1. Відскануйте робочу програму з печаткою і підписами.
 2. Формат файлу - pdf
 3. В нульову секцію додати новий ресурс типу "файл" і завантажити ваш pdf-документ.
 4. Назва ресурсу має бути "Робоча програма" і тільки так, інакше під час підрахунку статистики система не розпізнає його.


Додавання інд. завдання та підсумкового контролю відбувається за допомогою іконки з плюсиком внизу.
Перейменувати секції можна за допомогою іконки
Секція 1 -> Модуль 1
Секція 2 -> Модуль 2
Секція 3 -> Індивідуальне завдання
Секція 4 -> Підсумковий контроль

Додаваня файлів у нульову секцію (де вже лежить форум) відбувається таким чином:
1) збережіть Ваші матеріали у форматі pdf
2) натисніть посилання "Додати завдання або ресурс"
3) виберіть тип "Файл"

4) Впишіть назву, наприклад "Підручник" і анотацію з назвою підручника. На поле з синьою стрілкою перетягніть файл з Вашого комп'ютера і збережіть.


Остання версія: 9 жовтня 2017, понеділок, 09:35