Cтруктура курсу. Обов'язкові елементи

Вміст курсу відповідає правилам:

 1. Кожен курс дорівнює одному семестру (до першого підсумкового контролю)
 2. В кожному курсі має бути два контрольні модулі, підсумковий контроль та індивідуальне завдання. 
 3. В кожному контрольному модулі має бути лекційний матеріал і як мінімум один поточний контроль і індивідуальне завдання.
 4. Контрольні модулі можуть поділятися на змістовні модулі. Кількість змістовних модулів визначається кількістю годин, відведених на вивчення курсу, їх можна не вказувати у структурі курсу, але на кожен змістовний модуль має припадати одна контрольна робота.
 5. Зміст індивідуального завдання курсу має перегукуватися і бути логічним продовженням індивідуальних завдань з контрольних модулів.
 6. Запитання до тестів у поточному й підсумковому контролі мають бути такими, щоб відповідь на них можна було знайти в лекційному матеріалі.
 7. Запитання до тестів підсумкового контролю не потрібно створювати окремо, вони мають бути вибрані з переліку запитань і завдань, які були у контрольних модулях 1 і 2.


Після затвердження курсу модератором курс виглядає як список:

Форум

  • Секція 1
  • Секція 2

Вам слід привести його до такого вигляду:

Форум

Принципи оцінювання

Підручник

Список літератури

Робоча програма

 • Модуль 1
  • (лекції, тести, завдання тощо)
 • Модуль 2
  •  (лекції, тести, завдання тощо)
 • Індивідуальне завдання
 • Підсумковий контроль
Те, що знаходиться перед першим модулем, називається "нульова секція". Отже, в нульову секцію слід додати 4 файли, секцію 1 і 2 перейменувати на модулі, додати ще 2 секції, а потім наповнити всі частини курсу навчальними матеріалами.

УВАГА!

Робоча програма - документ, наявність якого підлягає перевірці. Оформіть його правильно:

 1. Відскануйте робочу програму з печаткою і підписами.
 2. Формат файлу - pdf
 3. В нульову секцію додати новий ресурс типу "файл" і завантажити ваш pdf-документ.
 4. Назва ресурсу має бути "Робоча програма" і тільки так, інакше під час підрахунку статистики система не розпізнає його.


Додавання інд. завдання та підсумкового контролю відбувається за допомогою іконки з плюсиком внизу.
Перейменувати секції можна за допомогою іконки
Секція 1 -> Модуль 1
Секція 2 -> Модуль 2
Секція 3 -> Індивідуальне завдання
Секція 4 -> Підсумковий контроль

Додаваня файлів у нульову секцію (де вже лежить форум) відбувається таким чином:
1) збережіть Ваші матеріали у форматі pdf
2) натисніть посилання "Додати завдання або ресурс"
3) виберіть тип "Файл"

4) Впишіть назву, наприклад "Підручник" і анотацію з назвою підручника. На поле з синьою стрілкою перетягніть файл з Вашого комп'ютера і збережіть.


Остання версія: 30 березня 2016, середа, 10:15