Редагування курсу (дисципліни)

1. Щоб редагувати і наповнювати Ваш курс, відкривайте його в бічному меню і користуйтеся кнопкою "Редагувати" вгорі

2. Зверніть увагу на кнопки керування: "Перемістити", "Редагувати", "Виділити, як поточну тему" і "Зробити фрагмент видимим".

Також після назви може зустрічатися кнопка із зображенням ручки - вона дає можливість змінити текст, після якого стоїть.

Такі кнопки існують для кожного фрагменту Moodle - курсу, теми або фрагменту заняття.


Іноді вони перебувають в згорнутому вигляді:

Остання версія: 21 травня 2014, середа, 12:20