У курсі зосереджено увагу на методології підприємницької діяльності, управлінні діловими проектами та бізнесом у цілому. Курс дає можливість осягнути мету підприємницької діяльності, стратегії, засоби та умови її досягнення. У світовій практиці плани реалізації підприємницьких задумів, проектів.

Курс «Планування видавничої діяльності» дає можливість виявити механізми спілкування підприємця та потенційного інвестора.

Мета викладання дисципліни «Планування видавничої діяльності» для видавців полягає у формуванні в студентів теоретичних знань і практичних навиків складання бізнес-планів або їх складових частин, оцінці рівня якості готових документів.

Основними завданнями дисципліни є :

1)вивчення теоретичних засад складання бізнес-планів підприємницьких структур у галузі книгодрукування;

2)оволодіння сучасними методами розрахунку системи показників бізнес-плану;

3) врахування особливостей бізнес-планування в структурах книговидання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1)    мету, завдання та функції бізнес-планування;

2)    технологію складання бізнес-плану;

3)    методи аналізу та оцінки ринку збуту продукції;

4)    зміст маркетингового плану;

5)    зміст виробничого плану;

6)    зміст фінансового плану;

7)    види ризиків.

Уміти:

1)    оцінити ринкову ситуацію;

2)    формулювати цілі й завдання підприємницької діяльності;

3)    знаходити нові ринки збуту продукції;

4)    формувати цінову політику;

5)    визначати потребу в ресурсах;

6)    визначати фінансові результати;

7)    оформлювати ділову документацію, вносити зміни;

8)    здійснювати аудит бізнес-плану. 

 


Кредити: 3