Метою викладання навчальної дисципліни «Логічна культура журналіста» є удосконалення логічної культури майбутніх журналістів, практичне оволодіння логічними методами аналізу журналістських текстів, що ґрунтуються на усвідомленні основних законів логіки, правилах визначення та класифікації, а також засвоєння теоретичних аспектів розуміння форм мислення (поняття, судження та умовивід) та удосконалення мисленнєвих навиків, зокрема здатності узагальнювати, абстрагувати, виявляти головне тощо.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Логічна культура журналіста» є: розвиток логічної культури майбутніх фахівців сфери соціальних комунікацій, формування навичок розуміння дотримання логічної норми в журналістиці.


Кредити: 3