Метою викладання навчальної дисципліни «Основи землевпорядкування та кадастру» є сформувати систему теоретичних знань і практичних навичок управління земельними ресурсами на рівнях державних органів та місцевого самоврядування в контексті соціально-економічного розвитку місті територій, визначення й розуміння актуальних проблем розвитку систем землевпорядкування та кадастру.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи землевпорядкування та кадастру» є: розглянути питання законодавчої бази та історії розвитку системи управління земельними ресурсами; засвоїти методи управління земельними ресурсами та їх охороною. Також надати фундаментальні та прикладні знання для компетентного і відповідального вирішення таких задач:
• складати план земельно-господарського устрою.
• складати план відводу земельних ділянок;
• складати розпланувальне креслення.

Кредити: 4