Метою викладання навчальної дисципліни «Моніторинг технічного стану будівель і споруд» є ознайомити магістрантів з принципами аналізу конкретних ґрунтових умов; навчити методики обстеження (моніторингу технічного стану) несучих і огороджуючих конструкцій; навчити методів перевірки якості матеріалу конструкцій, за міцністю його поверхневого шару, і методів не руйнуючого контролю.
Основними завданнями викладання дисципліни «Моніторинг технічного стану будівель і споруд» є: надати уявлення про дефекти та пошкодження будівельних конструкцій; розглянути питання та особливості прийняття будівель і споруд до експлуатації; навчити методики обстеження (моніторингу технічного стану) будівель і споруд, та принципів прийняття конструктивно – технологічних рішень підсилення конструкцій; ознайомити магістрантів з правилами складання та погодження технічного паспорту будівлі; навчити магістрантів складати технічний звіт про стан будівельних конструкцій.

Кредити: 3