Завдання 6

Практичне завдання 6

Використання інтерактивних тестів в освітньому процесі початкової школи

Розробити тестові завдання до теми уроку (мінімум 12 запитань) за допомогою онлайн ресурсів (google-форма, kahoot тощо).