Питання до заліку

1. Визначення бренду.

2. Поняття "громадська думка".

3. Загальна характеристика поняття "копірайтинг".

4. Лобізм: сутність та причини існування.

5. Поняття еклама".

6. Сутність та функції пабліситі.

7. Продакт-плейсмент: загальна характеристика.

8. Поняття "пропаганда".

9. Визначення фрейму.

10. Підходи до розуміння PR (зв’язків з громадськістю).

11. Загальне поняття іміджу як комунікативної одиниці, його основні завдання та види. 

12. Особливості впливу соціально-економічних факторів на формування привабливого образу людини, структури, суспільства.

13. Науковий підхід до поняття "імідж" Н. Макіавелі, Е. Бернайза,                У. Ліппмана, Г. Лебона та інших світових вчених.

14. Міждисциплінарність іміджології.

15. Необхідність соціальної орієнтації бізнесу у ринкових умовах.

16. Використання зв’язків з громадськістю, корпоративної реклами, благодійності тощо.

17. Складові іміджу організації, їх актуалізація залежно від специфіки структури.

18. Імідж товару або послуги (характеристики глобального сприйняття товару).

19. Імідж споживачів (детермінанти стилю життя клієнтів).

20. Внутрішній імідж організації (корпоративна культура та психологічний клімат).

21. Імідж засновника та основних керівників організації (зовнішність, соціальний статус, поведінка, професійна компетентність, контекст).

22. Імідж персоналу (ознаки професійності співробітників).

23. Візуальний імідж організації (зовнішня атрибутика діяльності).

24. Соціальний імідж організації.

25. Бізнес-імідж комерційної структури (ділова репутація, активність на ринку тощо).

26. Виробничо-економічний, маркетинговий та менеджерський підходи до формування корпоративного іміджу.

27. Особливості суспільного сприйняття іміджу комерційної структури.

28. Засоби формування іміджу організації.

29. Фірмовий стиль та його атрибутика (товарний знак, фірмовий блок, логотип, колірна гама, шрифт, слоган, ділова документація тощо).

30. Візуальні засоби формування іміджу організації (пакування товарів, оформлення офісів, магазинів).

31. Вербальні засоби формування іміджу організації (добір лексики, стилістика; позитивні та негативні аспекти безпосередньої/опосередкованої взаємодії з людьми).

32. Рекламна діяльність у формуванні іміджу організації. 

33. PR-заходи з метою формування іміджу організації.

34. Вимоги до представництва організації в Інтернеті.

35. Інструментарій формування іміджу організації.

36. Позиціонування та дистанціювання як інструменти формування іміджу організації.

37. Маніпулювання та міфологізація як інструменти формування іміджу організації.

38. Емоціоналізація та метафоризація як інструменти формування іміджу організації.

39. Вербалізація та візуалізація як інструменти формування іміджу організації.

40. Деталізація та актуалізація інформації як інструменти формування іміджу організації.

42. Опитування громадської думки.

43. Стратегія і тактика використання ЗМІ в іміджуванні комерційної структури.

44. Функції та завдання фахівця в роботі з каналами ЗМІ.

45. Медіа-програми, організація роботи корпоративного прес-центру, прес-служби. 

46. Прес-заходи: організація та проведення.

47. Письмова комунікація з медіа (контрольовані та неконтрольовані організацією PR-матеріали з формування її іміджу).

48. Іміджева комунікація у соціальних медіа.

49. Традиційні та новітні прийоми іміджування у видавничому бізнесі.

50. Інформаційна політика українських видавництв.

51. Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності та перспектив.

52. Контроль маркетингової діяльності у видавничо-поліграфічному бізнесі.

53. Ключові завдання розробки комплексу маркетингу для спеціалізованих видавництв.

54. Реклама у видавничій справі. Неоплачувані прийоми реклами.

55. Менеджмент видавничої діяльності.

 


Остання зміна: Tuesday 9 January 2018 12:05 PM