Поточний контроль

        1. Етикет – це:

а) слово французького походження, що означає манеру поведінки;

б) слово англійського походження, що означає манеру спілкування;

в) слово німецького походження, що означає доречний стиль одягу;

г) слово французького походження, що означає правила поведінки у чиновницьких колах.

 

2. Сучасний етикет ґрунтується на принципах:

а) демократизму;

б) плюралізму;

в) гуманізму та демократизму;

г) гуманізму.

 

3. Найбільш почесний вид прийому, що починається між 19.00-21.00 годинами – це:

а) «коктейль»;

б) обід;

в) «бокал шампанського»;

г) вечеря.

 

4. Процес вітання у вищому навчальному закладі:

а) ініціює викладач;

б) ініціюють студенти;

в) відбувається залежно від ситуативних обставин;

г) відбувається залежно від місця знаходження.

 

5. Ефективний спосіб розв’язання конфліктів, суперечок – це:

а) переговори;

б) презентація;

в) промова;

г) ділова бесіда.

 

6. Яку назву отримав Гарвардський проект з переговорів?

а) жорсткі переговори;

б) м’які переговори;

в) принципові переговори;

г) демократичні переговори.

 

І варіант: 1. Стратегія вдалих переговорів (У.Юрі)

                   2. Перерахуйте найважливіші моральні вимоги до культури

                     поведінки людини

              

ІІ варіант: 1. Вимоги до етикету  в навчальному закладі

                    2. Функції візитівок


Остання зміна: Tuesday 29 November 2016 8:27 AM