Список літератури

Рекомендована література
Законодавчі та нормативні документи:
1.Законодавство в світі книги: шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи.
Матеріали Міжнародної конференції. Київ, 21-22 квітня 1997 р. – К., 1998. – 120 с.
2.Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформаційної політики, видавничої
та бібліотечної справи. Тематична добірка. У 2-х ч. Ч.ІІ. Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності. – К., 2000. – 234 с.
3. Видання. Основні види: Терміни та визначення. ДСТУ 3017-95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 46 с.
Основна
1.Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с.
2.Партико, З.В. Загальне редагування: нормативні основи [Текст] : навч. посіб. / З. В.Партико. – Львів : Світ, 2012. – 326 с.
3.Супрун, Л.В. Основи видавничої справи [Текст] : навч. пос. / Л. В. Супрун. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 231 с.

Остання зміна: Thursday 26 January 2017 8:45 PM