Плани практичних занять

Заняття 1. Вступне заняття (2 години)

 

І модуль (20 годин):

 

Заняття 2

Тема 1. Основні поняття дисципліни  

(2 години)

1. Cутність, структура та типи сайтів. Інформаційний портал

2. Поняття контенту та його види

3. Різновиди та особливості електронного контенту

4. Сутність процесу редагування. Особливості та етапи редагування інтернет-повідомлень

5. Елементи концепції структури сайту

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Веб-сайт : визначення й застосування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.webtec.com.ua/uk/articles/index/view/2011-05-05/web-site.

2. Гаряєва Г. Інтернет-сайт як об’єкт авторського права / Г. Гаряєва,                  М. Тимців, І. Білоконь // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 6 (980). – С.  43-47.

3. Гусак О. Участь редактора у створенні концепції нового Інтернет-ЗМІ / О. Гусак // Теле- та радіожурналістика. – 2014. – Випуск 13. – С. 198-203.

4. Партико З. Галузеве редагування в засобах масової інформації : Конспект лекцій / З. Партико. Л. : Афіша, 2007. 101 с.

5. Редагування інтернет-повідомлень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stud.com.ua/44411/dokumentoznavstvo/redaguvannya_internet_ povidomlen.

6. Романюк О. Веб-дизайн і комп’ютерна графіка. Навчальний посібник / О. Романюк, Д. Катєльніков, О. Косовець. – Вінниця: ВНТУ, 2007. 142 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://romanuk.vk.vntu.edu.ua/file/ 83aadd 997581c6bfcbc6bf74962246c3.pdf.

7. Сайт як засіб підтримки і розвитку підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1331090747799/informatika/ sayt_zasib_pidtrimki_rozvitku_pidpriyemstva.

8. Типи сайтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scbali.com/ua/web-studiya/typy-saytiv.html.

9. Що таке контент? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rabotaonline.in.ua/articles/korysni-statti/chto-takoe-kontent.html.

Завдання:

Укласти відповідний словничок на 10 позицій із повним бібліографічним описом джерела.

 

 

Оцінювання:

3 бали за якісну теоретичну підготовку та 3 бали за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 3-4

Тема 2. Засоби створення ефективного інтернет-контенту

(4 години)

1. Розробка графіки (зображення, діаграми, ментальні карти, блок-схеми інфографіка), допоміжні сервіси

2. Основи роботи з відео

3. Підготовка текстових документів:

а) структура новини;

б) вимоги до написання заголовків, підзаголовків, ліду;

в) особливості адаптації матеріалів традиційних ЗМІ;

г) специфіка мови веб-публікації;

ґ) написання матеріалів для рекламно-інформаційних сайтів.

4. Загальна візуалізація як результат узгодження графіки, відео та текстів

5. Авторське право при використанні чужого контенту. Офіційно безкоштовний контент

6. Публікація матеріалів в Інтернеті

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Гаряєва Г. Інтернет-сайт як об’єкт авторського права / Г. Гаряєва,                  М. Тимців, І. Білоконь // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. № 6 (980). – С.  43-47.

2. Наповнення сайту / Stearling studio [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stearling.net/ua/toclients/vudu-duzainu-saitiv.

3. Прайс Д. Текст для web. Доступность и привлекательность /                      Д. Прайс, Л. Прайс. – М. : Вильямс, 2003. – 464 с.

4. Редакторський портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://redactor.in.ua/ru/actual?page=3.

5. Романюк О. Веб-дизайн і комп’ютерна графіка. Навчальний посібник / О. Романюк, Д. Катєльніков, О. Косовець. – Вінниця: ВНТУ, 2007. 142 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://romanuk.vk.vntu.edu.ua/file/ 83aadd 997581c6bfcbc6bf74962246c3.pdf.

6. Специфіка сприйняття контенту в Інтернеті та як це застосувати у блозі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blogosphere.com.ua/ 2011/01/05/specyfika-spryjnjattja-kontentu-v-interneti-ta-jak-ce-zastosuvaty-u-blozi.

7. Цифрові медіа / Європейська обсерваторія  журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.ejo-online.eu.

8. Шевченко В. Мультимедійний контент / В. Шевченко : конспект лекцій з навчальної дисципліни. – К., 2016 – 100 с.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://issuu.com/victoryshe/docs/multimedia_conspect_final.

9. Як захистити контент Інтернет-сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news& newsid=121731.

10. 5 правил оформлення візуального контенту: поради від видавництва «Міф» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://googleanalyticswebsite. wp-site.ru/5-pravil-oformlennya-vizual-nogo-kontentu-poradi-vid-vidavnitstva-mif.html.

11. 27 психологічних прийомів для візуального оформлення реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://4vlada.com/consultation/46696.

12. 140 правил интернет-журналиста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kebati.ru/journ/140.php.

Завдання:

Використовуючи свої вміння роботи з Adobe Photoshop, візуалізуйте графічно будь-яке прислів’я.

Оцінювання:

3 бали за якісну теоретичну підготовку та 3 бали за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 5-6

Тема 3. Правила оформлення контенту на сайті

(4 години)

1. Принципи композиційної побудови сайту (доцільності; єдності складових; домінанти; супідрядності частин у цілому; рівноваги, врівноваженості частин цілого; гармонії тощо)

2. Подача «шапки» та «підвалу»

3. Засоби виділення

4. Особливості дотримання колірної гармонії

5. Розмір шрифту (кегль) та міжрядкових відстаней

6. Вимоги до дизайну головних та внутрішніх сторінок сайту

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Види дизайну веб-сайтів / Stearling studio [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stearling.net/ua/toclients/vudu-duzainu-saitiv.

2. Дементий Д. Как правильно оформить главную страницу сайта /                  Д. Дементий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://texterra.ru/blog/kak-pravilno-oformit-glavnuyu-stranitsu-sayta.html.

3. Оформление сайта. Как оформить сайт правильно? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blogwork.ru/oformlenie-sajta.

4. Правильное оформление контента на сайте [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kostyakhmelev.ru/prodvizhenie/pravilnoe-oformlenie-kontenta-na-sayte.html.

5. Романюк О. Веб-дизайн і комп’ютерна графіка. Навчальний посібник / О. Романюк, Д. Катєльніков, О. Косовець. – Вінниця: ВНТУ, 2007. 142 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://romanuk.vk.vntu.edu.ua/file/ 83aadd 997581c6bfcbc6bf74962246c3.pdf.

6. Редакторський портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://redactor.in.ua/ru/actual?page=3.

7. Светлова Н. 10 правил оформления текста на сайте / Н. Светлова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.optimism.ru/blog/10-pravil-oformleniya-teksta-na-sajte.

8. Цифрові медіа / Європейська обсерваторія журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.ejo-online.eu.

Завдання:

Проілюструвати вдалими та невдалими прикладами кожен пункт плану.

Оцінювання:

3 бали за якісну теоретичну підготовку та 3 бали за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 7-8

Тема 4. Типові структура та навігація сайту

(4 години)

1. Вимоги до структури сайту

2. Типи структур та чинники їх вибору

3. Внутрішня та зовнішня структури сайту

4. Основні системи навігації сайтів

5. Критерії оцінки сайту

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Дизайн сайтов. Основные виды навигации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://webstudio2u.net/ru/design-site/270-navigation-type.html.

2. Критерії оцінки сайту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestwebit.biz.ua/pages/article_optimization.html.

3. Общая структура сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.site-do.ru/doSite/structure_sites.php.

4. Правильная структура сайта [Електронний ресурс]. – Режим           доступу : http://yrokiwp.ru/seo/vnutrennjaja-optimizacija-sajta/struktura-sajta-primer-shema.

5. Структура сайта, уровни вложенности, навигация по сайту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://website-ru.net/txt/design/ struktura-saita.shtml.

6. Схемы структуры сайта, примеры создания [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://semantica.in/blog/struktura-sajta-ot-a-do-ya-vidy-sozdanie-analiz.html.

7. Як робити ефективну систему web-навігації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.websites-master.com/efect-navifgation.

8. 50 способів протестувати юзабіліті сайту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://internetdevels.ua/blog/50-point-checklist-for-website-usability-testing.

Завдання:

Проілюструвати  прикладами усі типи структур сайтів.

Оцінювання:

3 бали за якісну теоретичну підготовку та 3 бали за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 9-10

Тема 5. Обов’язки редактора інтернет-контенту

(4 години)

1. Редакторські професії в нових медіа: контент-редактор, редактор новинної стрічки, редактор читацького контенту, редактор мультимедійного контенту, редактор з цифрових інновацій, редактор соціальних мереж тощо

2. Аналіз матеріалів Інтернету та інших джерел для написання оригінальних текстів

3. Підготовка тексту до публікації та просування у пошукових системах

4. Редагування та оптимізація готових текстів

5. Рерайтинг

6. Укладання та контроль стрічки новин

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Гусак О. Участь редактора у створенні концепції нового Інтернет-ЗМІ / О. Гусак // Теле- та радіожурналістика. – 2014. – Випуск 13. – С. 198-203.

2. Женченко М. Новітні редакторські професії  в умовах конвергенції та мультимедіатизації ЗМІ / М. Женченко // Наукові записки Інституту журналістики : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2012. – Т. 49. – С. 142–146.

3. Оптимізація сайту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://igroup.com.ua/seo-articles/optymizatsiya-sajtu.

4. Прайс Д. Текст для web. Доступность и привлекательность /                      Д. Прайс, Л. Прайс. – М. : Вильямс, 2003. – 464 с.

5. Редактор сайту/ контент менеджер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rabota.kpi.ua/redaktor-sajtukontent-menedzher.

6. Редакторський портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://redactor.in.ua/ru/actual?page=3.

7. Типова структура керування інформаційним контентом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://itb.ucoz.ru/publ/quottipova_ struktura_ keruvannjam_informacijnim_kontentomquot/4-1-0-257.

8. Цифрові медіа / Європейська обсерваторія  журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.ejo-online.eu.

9. Шевченко В. Мультимедійний контент / В. Шевченко : конспект лекцій з навчальної дисципліни. – К., 2016. – 100 с.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://issuu.com/victoryshe/docs/multimedia_conspect_final.

10. 140 правил интернет-журналиста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kebati.ru/journ/140.php.

Завдання:

Укладіть перелік з 10 останніх новин, пов’язаних з діяльністю українських видавництв, які ви б оприлюднили на сайті.

Оцінювання:

3 бали за якісну теоретичну підготовку та 3 бали за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 11. Модульний контроль та добір балів – 2 години


Остання зміна: Tuesday 10 October 2017 12:06 PM