Анотація. Сьогодні використання в освітньому процесі інтерактивного обладнання та відповідних комп’ютерних програм стає актуальним питанням. Робота з цим обладнанням допомагає викладачам полегшити засвоєння матеріалу, зробити освітній процес більш цікавим та ефективним. Використовуючи інтерактивне обладнання, можна поєднувати перевірені методи і прийоми роботи зі звичайною дошкою, з набором інтерактивних і мультимедійних можливостей.

Але при цьому більшість викладачів стикаються з проблемою відсутності вмінь роботи з таким обладнанням, незважаючи на навички роботи за комп’ютером. З іншого боку, вони не знають всіх можливостей такого обладнання, застосовують лише для демонстрації презентацій.

Тренінг «Використання інтерактивного обладнання та комп’ютерної техніки в освітньому процесі» має на меті:

·        залучити викладачів ЗНУ до використання інтерактивного обладнання у своїй професійній діяльності;

·        ознайомити з можливостями цього обладнання та особливостями методики використання цих засобів навчання в освітньому процесі;

·        засвоєнню практичних навичок застосування інтерактивного проектору та інтерактивної дошки в освітньому процесі.

Тренінг розрахований на 6 годин.


Кредити: 3

Загальна характеристика хмарних сервісів. Огляд хмарних сервісів та тенденції їх розвитку. Ресурс Prezi основні можливості. Особливості використання сервісу Prezi для представлення навчального матеріалу. Віртуальні дошки Scrumblr і Popplet, як потужні інструменти роботи з інформацією в реальному часі. Методичні можливості застосування віртуальних дощок в освітньому процесі вищої школи. онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Сервіс Learningapps для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використання на заняттях і для самоконтролю. Сервіс ClassFlow для організації спільної роботи студентів за допомогою комп’ютерів або мобільних пристроїв, включаючи інтерактивні завдання, оцінювання, обмін файлами. Перспективні можливості ClassFlow. Пакет хмарних сервісів Google для інформаційно-технологічного підтримки сумісної роботи. Можливості сервісу Google Classroom для організації навчання. Розробка електронного навчального курсу в Google Classroom.

Кредити: 3