Виробнича педагогічна практика є складовою частиною навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 017 Фізична культура і спорт за освітньо-професійною програмою «Фізичне виховання». Програма виробничої педагогічної практики спрямована на підготовку спеціалістів з фізичної культури та спорту.

Кредити: 3