Мета навчального курсу «Біологія»  полягає у забезпеченні підготовки студентів з біології, формування наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцнення духовного і фізичного здоров’я, формування ключових уявлень про фізіологію людини.

Кредити: 3