Опис дисципліни

Мета навчальної дисципліни –  ознайомити студентів з  професійно-кваліфікаційними принципами діяльності, необхідними для успішного виконання суспільно корисної функції видавця-редактора.

Завдання курсу:

-          ознайомити студентів з основними положеннями теорії видавничої справи та редагування;

-          подати розгорнуту характеристику професійно-кваліфікаційних якостей видавця-редактора;

-          визначити базові професійні поняття, які виражають процеси та явища, що утворюють суспільний механізм вироблення, оцінки та споживання інтелектуального продукту видавничої та редакторської праці;

-          навчити орієнтуватися в сучасному національному редакційно-видавничому світі.

Студенти повинні знати:

-          загальні, правові та організаційні питання, пов’язані з діяльністю редакційно-видавничого підрозділу чи видавництва певного типу;

-          основи теорії видавничої справи та редагування;

-          основні принципи професійної діяльності, які дозволяють побачити складність, багаторівневість, суперечливість роботи видавця-редактора.

Студенти повинні вміти:

-          орієнтуватися в методологічних засадах видавничої справи та редагування;

-           подавати системний аналіз професійних якостей провідних фахівців видавничо-поліграфічної галузі Запорізького регіону;

 -     використовувати набуті теоретичні знання під час проходження практик у видавничо-поліграфічних структурах.


Última modificación: Tuesday, 28 de February de 2017, 18:39