Загальна характеристика хмарних сервісів. Огляд хмарних сервісів та тенденції їх розвитку. Ресурс Prezi основні можливості. Особливості використання сервісу Prezi для представлення навчального матеріалу. Віртуальні дошки Scrumblr і Popplet, як потужні інструменти роботи з інформацією в реальному часі. Методичні можливості застосування віртуальних дощок в освітньому процесі вищої школи. онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Сервіс Learningapps для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використання на заняттях і для самоконтролю. Сервіс ClassFlow для організації спільної роботи студентів за допомогою комп’ютерів або мобільних пристроїв, включаючи інтерактивні завдання, оцінювання, обмін файлами. Перспективні можливості ClassFlow. Пакет хмарних сервісів Google для інформаційно-технологічного підтримки сумісної роботи. Можливості сервісу Google Classroom для організації навчання. Розробка електронного навчального курсу в Google Classroom.

Кредити: 3