Дисципліна «Методичні аспекти реалізації STEM – підходів у навчанні» є обов’язковою та входить до циклу професійної підготовки за освітньою програмою «014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика)».

Дисципліна «Методичні аспекти реалізації STEM-підходів у навчанні» останнім часом є актуальною в освітньому просторі України, оскільки STEM-освіта набирає обертів. Вона охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). STEM – освіта визначає характерні риси відповідної дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних та практико-орієнтованих підходів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін.


Кредити: 3