Курс "Управління міжнародними каналами розподілу" має на меті формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів створення і функціонування міжнародної системи розподілу й збуту, отримання теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо організації та методів управління всіма елементами ланцюга розподілу на міжнародному рівні.

Кредити: 3