Курс «Цифровізація економіки в умовах пандемії Сovid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави» викладається в рамках проєкту ЄС Еразмус+ напряму Жан Моне «Digitalization of the economy in the context of the Covid-19 pandemic as a strategic platform for economic development of the state» («Цифровізація економіки в умовах пандемії Сovid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави») (101085727 – EU-DIGITIZATION – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH) у Запорізькому національному університеті. 

Реалізація курсу «Цифровізація економіки в умовах пандемії Сovid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави» здійснюється за підтримки та фінансування програми Європейського Союзу  Erasmus+ Jean Monnet.


Кредити: 3
Семестр: 123
Економічний факультет
Кредити: 3

Курс «Євроінтеграція та сталий розвиток сільських територій України як запорука забезпечення продовольчої безпеки в умовах повоєнного відновлення» («European integration and sustainable development of rural areas of Ukraine as a guarantee of ensuring food security in the conditions of post-war recovery») викладається в рамках проєкту Erasmus+ за напрямком Програми ім. Жана Моне, номер проєкту 101127828 — NEWAGRO — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Реалізація курсу  NEWAGRO здійснюється за підтримки та фінансування Програми Erasmus+ Європейського Союзу 

Стратегічною метою курсу є формування обізнаності в частині забезпечення продовольчої політики ЄС та приведення системи продовольчої безпеки України до європейських стандартів шляхом сприяння, підтримки та пріоритетності відновлення та розвитку сільських територій, включаючи сталий розвиток малого та середнього фермерства, організації забезпечення потреб країни власним органічним виробництвом та збільшення експорту продуктів переробки на основі передового європейського досвіду та національної культури, враховуючи природні та виробничі можливості України, забезпечення законодавчого підґрунтя для ефективної взаємодії сільськогосподарських виробників та вищих структур, відповідальних за планування продовольчої безпеки, потенційних інвесторів.

Викладачі: 

-     Бондар О.Г., д.ю.н., перший проректор;

-     Кушнір С.О., д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

-     Федчишин Д.В., д.ю.н., доцент кафедри цивільного права;

-     Батракова Т.І., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

-     Венгерська Н.С., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму;

-     Луц Д.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права. 

E-mail: Newagro.znu@ukr.net

Тел.: (061) 228-76-24

Інші засоби зв’язку: Viber, Zoom, Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram – за вибором викладача,  Moodle (форум курсу, приватні повідомлення)

Кредити: 3

Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародна законодавчо-нормативна база щодо забезпечення безпеки в підприємницькій діяльності в ринкових умовах.


Кредити: 3

Курс "Історія України" для студентів І курсу спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, економічного факультету.  Викладач - доцент кафедри історії України Савчук Тетяна Григорівна.

Кредити: 3
Семестр: 123

Курс "Історія України" для студентів І курсу спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, економічного факультету.  Викладач - доцент кафедри історії України Савчук Тетяна Григорівна.

Кредити: 3
Семестр: 121