Комплексний кваліфікаційний екзамен з економічної теорії для бакалаврів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит, 6.030508 Фінанси і кредит заочної форми навчання

Кредити: 3