Курс «Організація будівництва» є загальною інженерною дисципліною з підготовки спеціалістів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» і базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Архітектура будівель і споруд», «Основи системного аналізу», «Технологія будівельного виробництва», «Економіка будівництва» та вивчається поряд з дисциплінами «Зведення і монтаж будівель і споруд», «Економічна діяльність будівельних організацій», «Технологія та організація будівництва (управління, планування, організація)».
Метою викладання дисципліни «Організація будівництва» є над студентам необхідних знань по основам організації будівельного виробничі допомогти їм оволодіти теоретичними знаннями та методами підвищ ефективності будівельного виробництва і реконструкції будівель, а т; удосконалення вибору рішень по організації зведення будівель та споруд.
Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з основними методами та принципами підвищення ефективності будівельного виробництва і реконструкції будівель, а також удосконалення вибору рішень по організації зведення буд та споруд.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- концепцію переходу капітального будівництва до ринкових відносин;
- наукові основи організації та планування будівельного виробництва;
- сучасні методи проектування організації будівництва та реконструкції об’єктів;
- основні напрямки науково-технічного прогресу та проблемні питань удосконаленню будівельного виробництва.
вміти:
- аналізувати, пояснювати, відстоювати свій погляд з приводу обставин, ситуацій, що потребують розв’язання на основі прийняття організаційних рішень;
- здійснювати керівництво та управління будівництвом об’єктів будівництва, комунального господарства;
- самостійно виявляти, узагальнювати проблемні ситуації; знаходити альтернативні рішення на основі пошуку ефективних варіантів організації будівельного виробництва;
- застосовувати на практиці елементи теорії організації будівельного виробництва;
- розробляти та супроводити технічну документацію по організації та плануванню будівництва об’єктів будівництва, міського та комунального господарства.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких компетентностей:
- здатність розв’язувати комплексні проблеми і завдання, виробничі ситуації, проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу;
- здатність планувати час роботи з підготовки знань з дисципліни, виконання контрольних завдань в установлені терміни, здатність самостійного освоєння та вивчення навчальної дисципліни, здатність упорядковувати, налагоджувати, досягати єдності навчального процесу;
- здатність проявляти схильність до можливих сучасних інноваційних процесів та напрямків використання отриманих результатів.