Метою вивчення курсу “Основи і фундаменти” є надбання студентами навиків, що дозволяють їм самостійно, на основі правильної оцінки інженерно-геологічних умов будівельної площадки визначати вибір типу основи та оптимального варіанту фундаменту, застосовувати прогресивні методи розрахунку та проектування основ і фундаментів, удосконалювати методи їх улаштування.
Визначати та аналізувати умови порушення міцності, стійкості і деформації товщі ґрунтових основ під впливом прикладених навантажень від будівель та споруд.
В процесі навчання курс передбачає читання лекцій, проведення практичних занять, самостійну роботу та контроль знань студентів.
Кредити: 3