Indice degli argomenti

 • Introduzione

  helmintsПаразитологія – комплексна біологічна наука про паразитичні організми, їх взаємовідносини з хазяїнами та навколишнім середовищем. Паразитологія належить до тієї галузі біологічної науки, яка з давніх часів служить людині і лише на початку ХХ століття сформувалась в самостійну науку. Паразитизм є надзвичайно поширеним явищем у природі, ще на початку 80-х років було підраховано, що понад 70% всіх видів тварин є паразитичними організмами. За об'єктами паразитування розрізняють такі розділи паразитології: медичну, ветеринарну та агрономічну. Теоретичною базою паразитології є загальна паразитологія. 

  Мета курсу – надати знання щодо основ загальної паразитології та місця паразитів у тваринному світі. За об'єктами паразитування розрізняють такі розділи паразитології: медичну, ветеринарну та агрономічну. Загальнотеоретичною базою паразитології є загальна паразитологія, що вивчає фауну, систематику та таксономію паразитів, закономірності паразитизму, систему паразит-хазяїн та відношення між організмами. Основне завдання паразитології - опрацювання теоретичної бази біологічних й інтегрованих методів боротьби з паразитами людини, тварин, рослин та розв'язання низки біологічних проблем, наприклад шляхів коеволюції та філогенії живих організмів.

 • Інформація про наукового керівника

  Сарабєєв Володимир Леонідович, габілітований доктор в галузі наук про життя та здоров’я (Париж, Франція), доктор біол. наук, доцент.СВЛ
  У 1991 році закінчив Азовську середню школу (смт. Кириллівка, Якимівський р-н. Запорізької області), у цьому ж році вступив до біологічного факультету Запорізького державного університету.
  У 1996 році закінчив навчання в університеті та отримав кваліфікацію спеціаліста біолог із спеціалізацією «Мисливствознавство». Дипломна робота спеціаліста була присвячена рибоїдним птахам Молочного лиману та їх господарському значенню.
  У 1996 році вступив до аспірантури за спеціальністю зоологія. Дисертаційна робота була присвячена дослідженню паразитарних проблем інтродукції далекосхідної кефалі піленгаса у Азово-Чорноморському басейні.
  У 2001 році захищено кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої ради Д 26.153.01 при Інституті Зоології ім. І.І. Шмальгаузена за темою «Паразити піленгаса та місцевих видів риб у північно-західній частині Азовського моря (фауна, екологія)».
  З 2001 року працює на кафедрі кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології ЗНУ на посадах асистента, старшого викладача та доцента.
  З 2001 року займаючись науковою роботою та завдяки міжнародній мобільності за підтримки національних та міжнародних науково-дослідних та стипендіальних програм мав можливість стажуватись у провідних наукових школах Європи, а саме: Університеті Валенсія, Політехнічному університеті Валенсія, Університеті Сантьяго де Компостела Іспанія; Університеті Монмпельє, Університеті Сорбонна, Університеті дю Мен, Франція; Поморській академії в Слупську, Польща.
  У 2006 році присвоєно звання доцента.
  У 2020 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня габілітованого доктора за темою «Паразити кефалей (Teleostei: Mugilidae) Середземного та Япономорського басейнів: таксономія, різноманіття, еволюція та вплив на інтродукованого хазяїна» в Університеті Сорбонна, Париж, Франція.
  У 2021 році визнано диплом габілітованого доктора та присвоєно науковий ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю «Екологія».

  Наразі виконує науково-дослідний проєкт, що підтримано грантом для досвідчених вчених ім. Улама від Національного агентства академічних обмінів Польщі, присвячений оцінці впливу паразитів на локальні угрупування інвазивних гаммарид (Амфіпод) у Поморському регіоні Польщі, та перебуває у Поморській академії в Слупську, Польща.
  Є автором понад 60-ти наукових робіт, в тому числі 27-ми у провідних світових рецензованих журналах, таких як Plos One, International Journal for Parasitology, Methods in Ecology and Evolution, Ecography, Parasitology International, Journal of Parasitology, Journal of Fish Diseases, Systematic Parasitology, Parasitological Research, Zoodiversity, Vestnik zoologii. У 2013 році видано англомовну дослідницьку монографію під грифом Вісника зоології. Індекс Гірша станом на травень 2021 р. складає 11 балів. Автор 2 патенів на винаходи, виконав 7 господарських тем та більше 10 національних та міжнародних грантів.
  За вагомий внесок забезпечення розвитку біологічної та екологічної освіти в Запорізькому регіоні і за його межами, та багаторічну сумлінну працю був нагороджений грамотами ректора університету, Запорізької обласної ради, голови м. Запоріжжя, МОН України

  • Змістовий модуль 1. Визначення паразитології та гельмінтології як науки, основні поняття та терміни, історія розвитку

   Тема 1. Історія розвитку паразитології на Україні та за кордоном, поняття паразитизму, об’єкт та задачі паразитології. Взаємовідносини тварин.

   Тема 2. Шляхи переходу до паразитичного способу життя. Становлення системи паразит-хазяїн. Типи систем паразит-хазяїн.

   Тема 3. Місце паразитів у тваринному світі (паразитичні найпростіші та багатоклітинні). Хазяї паразитів.

   Тема 4. Біологічні властивості системи паразит-хазяїн.


  • Змістовий модуль 2. Паразитичні найпростіші

   Тема 5. Адаптації найпростіших до паразитизму.

   Тема 6. Морфологія, життєві цикли та практичне значення зоомастігофор, опалінат та лобос.

   Тема 7. Морфологія, життєві цикли та практичне значення споровиків, мікроспоридій, міксоспоридій та війчастих.


  • Змістовий модуль 3. Паразитичні багатоклітинні

   Тема 8. Плоскі черви. Будова та життєві цикли моногеней, трематод, та цестод, найпоширеніші захворювання людини та тварин, що спричиняють плоскі черви. сисуни.

   Тема 9. Акантоцефали, походження та патогенне значення життєві цикли та захворювання

   Тема 10. Нематоди, будова, життєві цикли та захворювання. Паразитичні молюски, походження та патогенне значення

  • Модуль 4. Екологічна паразитологія, зоогеографія

   Тема 11. Система паразит-хазяїн з погляду екології.

   Тема 12. Процеси регуляції в системі паразит-хазяїн.

   Тема 13. Специфічність та географічне поширення паразитів.


  • Модуль 5. Еволюційний розвиток паразитів та коеволюційні зв’язки в системі паразит-хазяїн

   Тема 14. Філогенез та еволюція паразитів
  • Модуль 6. Методики паразитологічних досліджень

   Тема 15. Паразитологічне дослідження безхребетних.

   Тема 16. Паразитологічне дослідження хребетних тварин.