Загальне

Метою курсу є формування у студентів уявлення про особливості використання сучасних комп’ютерних технологій в освітньому процесі початкової школи, специфіку моделювання сучасного інформаційного простору в початковій освіті та формування інформативної компетентності майбутніх вчителів початкової школи.

(Поки що не було опубліковано жодних оголошень.)