Анотація до курсу

Професійна етика та етикет – це насамперед уміння об’єктивно відреагувати на ту чи іншу подію, моральні засади поведінки, яких слід дотримуватися в цивілізованому суспільстві. Це каталізатор внутрішнього світу будь-якого професіонала своєї справи. Етичні та етикетні вимоги слід розуміти осмислено, адже моральна свідомість редактора/видавця визначає всю його практичну діяльність.

Навчальна дисципліна «Етичні  та етикетні норми видавничої справи» передбачає забезпечення осмисленого знання студентами основ етичних та етикетних норм у видавничій діяльності, правил професійної і службової етики, системи документів різних рівнів, а також специфіки взаємовідносин етики, етикету і видавничої справи. Курс призначений сформувати свідоме ставлення до понять свобода слова, професійна етика, діловий етикет, імідж, переконати у необхідності дотримання професійних стандартів та солідарності з колегами по роботі.

У результаті вивчення дисципліни студенти засвоять основні відмінності понять «професійна мораль», «професійна етика», «службова етика»; орієнтуватись в основних правових документах України щодо питань захисту суспільної моралі та регулювання свободи слова в ЗМІ; усвідомлювати особливість впливу слова на психіку людини; правила приватного та офіційного етикету, основні засади формування вдалого іміджу.

 


Остання зміна: Friday 2 September 2016 9:42 AM