Курс спрямований на формування іншомовної писемної компетенції з другої іноземної мови (англійської) студентів -магістрів. 

Кредити: 3