Податковий менеджмент в ГКТС

Навчальна дисципліна «Податковий менеджмент в ГКТС» спрямована на набуття студентами навичок з управління та контролю у сфері оподаткування, організації податкової справи та податкової звітності відповідно до податкового законодавства України.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань та практичних навичок з питань податкової діяльності та управління нею.

Дисципліна включає теоретичні та організаційні основи податкового законодавства, повноваження податкових органів і органів стягнення та напрями їх діяльності, способи здійснення податкового контролю, управління комунікаційними процесами з платниками податків.

Серед практичних навичок, які набувають студенти в процесі вивчення дисципліни: облік платників податків; збирання, оброблення та використання податкової інформації; проведення податкових перевірок; складання та внесення змін до податкової декларації, її подання до контрольних органів; ведення листування з платниками податків; надання податкових консультацій та інше.


Кредити: 3
Семестр: 223