Майбутнім педагогам необхідно володіти дослідницькими вміннями, що сприяють успішному вирішенню педагогічних ситуацій, від яких, може залежати майбутнє дитини. Тому, вивчення дисципліни «Методологія наукового дослідження» необхідно для формування у майбутнього фахівця готовності до дослідницької діяльності.

Кредити: 3
Семестр: 224