Даний курс присвячений систематичному викладенню принципів, моделей і методів (формування вимог, аналізу, синтезу і тестування), що використовуються в інженерному циклі розробки складних програмних продуктів.

Проектування програмних систем- це дисципліна, яка розглядає використання теорії, знань і практики для ефективної побудови програмних систем, що задовольняють вимогам користувачів та замовників.

Метою дисципліни є навчання основним принципам і методам, використовуваним на різних етапах розробки ПЗ складних комп'ютерних систем, а також навчання організації процесів програмної розробки


Кредити: 3
Семестр: 224