Метою викладання даної дисципліни є вивчення сучасних теоретичних підходів, практичних методів та інструментальних засобів ефективного створення та використання інтелектуальних систем, зокрема з використанням логічного підходу

Кредити: 3
Семестр: 224