В епоху цифрових й мультимедійних технологій вчитель має змогу створити інтерактивне навчальне середовище з урахуванням особливостей навчання. Залучення всіх органів чуття веде до збільшення ступеня засвоєння матеріалу порівняно з традиційними методами. Навчання з використанням цифрових і мультимедійних технологій навчання є найінтенсивнішою формою навчання; навчальний матеріал, дидактично підготовлений вчителем, орієнтується на індивідуальні здібності кожного здобувача освіти, дозволяє розширити можливості інформаційного впливу на користувача і залучає учня до процесу навчання. Тому важливе значення мають уміння вчителя розробляти та використовувати в своїй педагогічній практиці повний спектр цифрових і мультимедійних технологій навчання.

Кредити: 3