Курс «Функціональна діагностика» є необхідною складовою частиною професійної підготовки фахівця в галузі фізичної культури і спорту. Діагностика функціонального стану організму під час занять фізичною культурою і спортом має важливе значення для оцінки ступеня впливу фізичних навантажень на організм, внесення відповідних коректувальних заходів з метою досягнення адекватної реакції на різні за об’ємом та інтенсивністю фізичні навантаження.

Курс дає можливість отримати спеціальні знання, пов’язані з оцінкою функціонального стану основних фізіологічних систем організму людини, рівня розвитку таких функціональних компонентів, як фізична працездатність, функціональна підготовленість, загальні адаптивні можливості організму; сприяє засвоєнню студентами певних знань і вмінь, що будуть реалізовані ними у наступній професійній діяльності.


Кредити: 3