Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичні засади перекладознавства, особливості усного і письмового перекладу з української  мови іноземною та з іноземної мови українською. Курс «Практика перекладу з другої іноземної мови» є необхідною складовою частиною оволодіння студентами професійними практичними іншомовними навичками в галузі іноземної філології .


Кредити: 3