Вивчаючи французьку мову як третю іноземну, студенти повинні засвоїти вимову і техніку читання, лексичний і граматичний мінімум програми та оволодіти мовленнєвими вміннями говоріння, аудіювання, читання і письма на базовому рівні А1.1.
Навчання проводиться комплексно : фонетичні, лексичні та граматичні норми французької мови засвоюються в комплексі на доцільно підібраному матеріалі. Викладання лексики ведеться в межах соціально-побутової тематики з комунікативно-прагматичною спрямованістю.
Викладання граматики як мінімуму чітких нормативних відомостей про структуру французької мови проводиться на основі зіставлення зі структурами рідної мови та основної іноземної.
Кредити: 1