Дисципліна направлена на розширення профілю підготовки висококваліфікованого спеціаліста. 
Завдання:

  • забезпечити знання та навички, які б дозволили перекладати тексти різних стилів;
  • ознайомити студентів з різними видами ділових документів;
  • забезпечити знання та навички, які б дозволили вести ділову бесіду, листування, комерційну та фінансову документацію.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен

Вміти: ❶ перекладати тексти, враховуючи специфіку різних стилів іспанської мови вести ділову бесіду іспанською мовою;
❷ написати ділового листа, факс; ❸ розбиратися в комерційній та фінансовій документації ❹ перекладати ділові документи з іспанської мови на українську і з української на іспанську.

Знати:  специфіку іспанської мови в різних стилях; ❷ специфіку ділової іспанської мови; ❸ основні комерційні та фінансові поняття та термінологію; ❹ іспаські стандарти укладання та оформлення ділового листа.


Кредити: 3