Навчальна дисципліна для студентів 1 курсу бакалаврів, спеціальності : здоровья людини, фізична терапія / ерготерапія

Кредити: 4
Семестр: 122