Метою викладання навчальної дисципліни «Масова інформація в умовах глобалізації» є дати студентам базові знання для розуміння природи масової інформації й практичні навички для вимірювання й оцінювання різних її властивостей під час створення, збереження, передачі, відтворення тощо.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з основними принципами і типологічними концепціями природи інформації, підходами до її аналізу, типологією та поняттям «масова інформація»; навчити студентів розуміти види, рівні та форми існування масової інформації, її властивості, залежність функціонування від політичного та економічного поля,  особливостями її соціально-регулюючої ролі.

Кредити: 3