Навчальна дисципліна входить до дисциплін, що вивчаються за вибором студентів і викладатиметься у 2020 році. Видом контролю знань є екзамен. 

Диципліна висвітлює основні методики та підходи до занять оздоровчою гімнастикою для осіб з обмеженими можливостями та як реабілітація щодо гімнастики для людей, які у результаті перенесеної хвороби мають певні обмежені здатності щодо самостійного пересування та праці.

Кредити: 5
Семестр: 122