Вивчення дисципліни сприяє усвідомленню студентами складових їхньої професійної компетентності, закріпленню культури спілкування з клієнтами.

Кредити: 3
Семестр: 121