Курс "Диверсифікація джерел генерації та постачання енергетичних ресурсів" має на меті дослідження та аналіз перспективних напрямків реформування нафтогазової та електроенергетичної сфер України з метою мінімізації економіко-енерегетичних та екологічних ризиків з одночасною максимізацією економічної ефективності такої діяльності.

Курс приділяє увагу визначенню та створенню зацікавленості європейських партнерів щодо участі в управлінні вітчизняною газотранспортною системою з подальшою можливістю приєднання до газопроводу європейських країн у рамках диверсифікації поставок природного газу в рамках двостороннього співробітництва Україна-ЄС, що сприятиме налагодженню нових форм співпраці в енергетичній сфері з країнами Європи.

Кредити: 3