Комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом для бакалаврів напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка денної форми навчання

Кредити: 3