Дисципліна «Будівельне матеріалознавство» забезпечує підготовку майбутніх фахівців в області будівельного виробництва.
Вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» надасть студентам достатній рівень для успішного вирішення завдань, пов’язаних з майбутньою практичною діяльністю з вибором та використанням матеріальних ресурсів. При вивченні дисципліни розкриваються взаємозв’язки між факторами впливу та властивостями матеріалу для можливості цілеспрямованого регулювання такими факторами.