Метою викладання навчальної дисципліни «Зведення та монтаж будівель і споруд» є навчити студентів сучасних методів технології зведення і монтажу будівель і споруд та пошуку оптимальних рішень практичних проблем щодо способів реалізації цих рішень.

Основними завданнями викладання дисципліни «Зведення та монтаж будівель і споруд» є: ознайомити студентів з технологіями зведення будівель та споруд; викласти методи проектування технології зведення будівель та споруд; ознайомити студентів з методикою вибору раціональних організаційно-технологічних рішень зведення будівель; надати уявлення студентам про практичне використання технологій зведення будівель та споруд.
Кредити: 3