Метою вивчення курсу “Інженерна геологія та основи механіки грунтів” є надбання студентами навиків, що дозволяють їм самостійно оцінювати геологічні процеси та геологічні особливості території з метою раціонального використовування та охорони геологічного середовища. Визначати состав, будову, стан та властивості гірських порід (грунтів), досліджувати закономірності просторової зміни інженерно-геологічних умов та їх оцінювання. Визначати та аналізувати умови порушення міцності, стійкості і деформації товщі ґрунтових основ під впливом прикладених навантажень від будівель та споруд.
Кредити: 3