Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології будівництва та реконструкції» є ознайомити магістрантів принципами застосування інноваційних методів підсилення та заміни будівельних конструкцій; навчити застосовувати прогресивні технології виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.
Основними завданнями викладання дисципліни «Інноваційні технології будівництва та реконструкції» є: розглянути питання науково-технічного прогресу в будівництві; ознайомити магістрантів з інноваційними технологіями зведення та реконструкції будівель та споруд; навчити магістрантів виявляти резерви будівельного виробництва, економічних витрат матеріально-технічних ресурсів, підвищення продуктивності праці і якості будівництва; навчити магістрантів на основі отриманих даних пропонувати ефективні організаційно-технологічні рішення будівництва та реконструкції.
Кредити: 3