Структура за темами

 • Змістовий модуль 1. Сучасний стан еволюції мікроелектронних структур у наноелектронні. Квантово-механічні основи фізичних процесів у наноструктурах. Нові наноелектронні компоненти.

  • Змістовий модуль 2. Тенденції технології отримання наночастинок. Методи формування наноструктур. Сучасні технології виготовлення нанорозмірних тонких плівок.

   • Змістовий модуль 3. Методи рентгеноструктурного аналізу та електронна мікроскопія наноструктур. Сучасні методи скануючої зондової мікроскопії та спекторскопії наноструктур. Сучасні оптичні методи аналізу наноструктур.

    • Змістовий модуль 4. Нові матеріали для наноелектроніки. Перспективи стоврення нових наноелектронних компонент

     • Підсумковий контроль