Структура за темами

 • Анотація дисципліни

  Викладач: д.т.н., професор Критська Тетяна Володимирівна

  Метою дисципліни «Матеріали і технології приладів силової електроніки» є ознайомлення із сучасними матеріалами щодо виготовлення силових напівпровідникових приладів (СПП), а також діючими технологіями їх виготовлення. Розглянуто питання надійності роботи СПП в процесі експлуатації, а також під дією зовнішніх факторів (підвищені/знижені температури, радіація). 

  По завершенню навчання по даній дисципліні, студенти повинні:

  Знати:

  - види сучасних матеріалів (напівпровідникових, діелектриних, провідникових), які використовуються в технологіях СПП та їх сортність;

  - основні підході щодо технологій виробництва, обладнання та режимів основних виробничих процесів виготовлення СПП.

  Вміти:

  - оцінювати можливості використання матеріалів щодо конструкції певного СПП;

  - порівнювати властивості напівпровідникових щодо використання у конструкціях різних класів СПП;

  - здійснювати вибір основного обладнання (механічної обробки монокристалів, дифузії та окислення, напилення, металізації); проводити аналіз  розрахунки електронних компонентів функціональних вузлів та блоків, що входять до складу джерел живлення промислових озонаторів; 

  - орієнтуватись у режимах основних технологічних операцій  з одержання СПП різних класів 

 • Секція 1

  • Секція 2

   • Секція 3

    • Секція 4