Структура за темами

 • Анотація дисципліни

  Викладач: д.т.н., професор Критська Тетяна Володимирівна

  Метою дисципліни «Обладнання і технології мікро- і наноелектроніки» є ознайомлення із сучасними технологіями та обладнанням щодо виробництва інтегральних мікросхем (ІМС) та виробів наноелектроніки.

  По завершенню навчання по даній дисципліні, студенти повинні:

  Знати:

  - перелік і послідовність етапів технології виготовлення ІМС та виробів наноелектроніки; 

  - вимоги до чистоти виробничих приміщень та їх класифікацію;

  - види основного обладнання щодо одержання та вимірювання характеристик якісних параметрів ІМС і виробів наноелектроніки.

  Вміти:

  - оцінювати можливості використання матеріалів щодо конструкції певного СПП;

  - порівнювати властивості напівпровідникових щодо використання у конструкціях різних класів СПП;

  - здійснювати вибір основного обладнання (механічної обробки монокристалів, дифузії та окислення, напилення, металізації); проводити аналіз  розрахунки електронних компонентів функціональних вузлів та блоків, що входять до складу джерел живлення промислових озонаторів; 

  - орієнтуватись у режимах основних технологічних операцій  з одержання СПП різних класів 


 • Секція 1

  • Секція 2

   • Секція 3

    • Секція 4