Структура за темами

 • Анотація дисципліни

  Викладач: д.т.н., професор Критська Тетяна Володимирівна

  Метою дисципліни «Сучасні технології кремнію напівпровідникової чистоти» є ознайомлення з існуючою ситуацією щодо проблем світового виробництва напівпровідникового кремнію, зокрема з методами рафінування металургійного кремнію, удосконалення Siemens-процесу та одержання монокристалів за методами Чохральського, безтигельного зонного плавлення та електронно-проміневого очищення розплавів. 

  По завершенню навчання по даній дисципліні, студенти повинні:

  Знати:

  - технології одержання кремнію напівпровідникової якості, стосовно до потреб регіональних виробництв; 

  - основні сировинні ресурси (кварцити, вуглецеві відновлювачи, енергетичні добавки до шихти);

  - технологічні схеми одержання кремнію для мікроелектроніки, силової електроніки, фотовольтаїки та спеціальних використань.

  Вміти:

  - оцінювати існуючи методи за показником орієнтуватись у факторах розмірності мікро- та нанооб’єктів;

  - порівнювати особливості процесів, що є загальними для мікро- і нанопроцесів, та оцінювати їх відмінності;

  - проводити вибір основного технологічного обладнання (вакуумне, електротермічне, вимірювальне) для виробничого циклу конкретного виробу.


 • Секція 1

  • Секція 2

   • Секція 3

    • Секція 4