Indice degli argomenti

 • Змістовий модуль 1 Діджиталізація обліково-аналітичного процесу в умовах цифровізації економіки

  • Змістовий модуль 2 Практичні аспекти діджиталізації обліково-аналітичного процесу на підприємстві. . Сучасні тенденції ринку технічного та програмного забезпечення для цілей діджиталізації обліку.

   • Змістовий модуль 3 Спеціалізовані комп’ютерні програми для автоматизації формування та подання звітності

    • Змістовий модуль 4 Перспективи розвитку професії бухгалтера в умовах діджиталізації управління.

     • Індивідуальне завдання (для додаткового набору балів)

     • Підсумковий контроль